SUDARYTOS SUTARTIES PATVIRTINIMAS IR PREKIŲ, ĮSIGYTŲ SUDARIUS NUOTOLINES SUTARTIS, GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖS


Bendrosios nuostatos
•    Šių prekių pardavėjas yra UAB Ekobera, registruotos buveinės adresas: S.Nėries g. 83-60, Vilnius, LT- 06331, juridinio asmens kodas: 305281636, PVM mokėtojo kodas: LT100012759316, Tel. 8 670 31996, El. paštas: pardavimai@alfapak.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre („Pardavėjas“).
•    Pardavėjas šiuo dokumentu patvirtina sudarytą sutartį tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bei išdėsto informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
•    Šis dokumentas taip pat nustato prekių, įsigytų sudarius nuotolines sutartis, grąžinimo ir keitimo sąlygas bei tvarką.
Pinigų grąžinimo garantija
•    Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus (pinigų grąžinimo garantija) per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos (jei atitinkamame Pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis).
•    Pinigų grąžinimo garantija Pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu prekės nebuvo naudojamos, yra nesugadintos, originalioje tvarkingoje pakuotėje, nepraradusios prekinės išvaizdos, išsaugotos jų vartojamosios savybės ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to Pardavėjo.
Nekokybiškų prekių grąžinimo taisyklės
•    Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11) nustatytas teises. Jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai ir Pirkėjo pretenzija patenkinama, Pirkėjui yra grąžinami pinigai.
•    Nekokybiškų prekių grąžinimas Pirkėjui yra nemokamas (Lietuvos Respublikos teritorijoje). Jei prekė yra pakuojama, pakavimo išlaidos nekompensuojamos.
•    Komercinės prekės garantijos terminas (jei prekei yra taikoma garantija) yra nurodytas prekės instrukcijoje, kurią Pirkėjas gauna kartu su preke, ar kitame atskirame dokumente, pridedamame prie prekės. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo dienos.
•    Garantiniu laikotarpiu nekokybiška prekė pakeičiama analogiška ar kita kokybiška preke arba grąžinami pinigai. Jei Pirkėjas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Pirkėjas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.
•    Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirminės prekės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Pirkėjas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.
•    Vykdant prekės(-ių) pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo priėmimo dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip.
Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka
•    Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 st., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties („Sutartis“). Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę arba paskutinę prekę (jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai), arba paskutinę partiją ar dalį (jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis). Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (paštu Sutartyje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu info@alfapak.lt, arba telefonu 8 670 31996). Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
•    Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, neįskaitant pristatymo išlaidų. Pardavėjas atlieka grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, išskyrus kuomet prekės pristatymo metu pinigai sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami į banko sąskaitą. 
Pinigų grąžinimo, prekės keitimo analogiška arba kita preke sąlygos ir tvarka:
•    Prieš grąžinant prekes, būtina susisiekti telefonu 8 670 31996 arba elektroniniu paštu info@alfapak.lt. 
•    Grąžindamas prekę, Pirkėjas sutinka, kad pagal Kokybiškų prekių grąžinimo taisyklių reikalavimus grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama Pardavėjo sandėlyje. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Pirkėjui atgal. Pardavėjas per 9 darbo dienas turi susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Pirkėjui. Jei grąžinama prekė neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, o Pirkėjas atsisako priimti grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Pirkėjui ne nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Pardavėjo susisiekimo su pirkėju dėl prekės perdavimo būdo dienos ir pasibaigus šiam terminui tokia prekė yra sunaikinama. Prekių, kurios buvo grąžintos ne pagal šias Taisykles, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
Kokybiškų prekių grąžinimo taisyklės nepasibaigus teisės atsisakyti sutarties terminui
•    Grąžinamos tinkamos kokybės prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus:
•    Grąžinama prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje. Reikalavimas grąžinti prekes originalioje pakuotėje netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia prekės keitimo garantiją. Kitais atvejais (pinigų grąžinimo garantijos, Sutarties atsisakymo atvejais) reikalavimas, kad prekė būtų originalioje pakuotėje, taikomas;
•    Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
•    Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nenaudota (šis reikalavimas netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia išbandymo laikotarpį);
•    Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis reikalavimas netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia išbandymo laikotarpį);
•    Turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės;
•    Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), originalioje ir tvarkingoje, nepažeistoje pakuotėje, kokios buvo Pirkėjo gauta;
•    Grąžinant prekę, būtina pateikti grąžinamos prekės įsigijimo dokumentą, užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjui yra atsiunčiamas elektroniniu paštu.
•    Visi skundai gali būti teikiami MB Ekobera elektroniniu paštu info@alfapak.lt arba raštu MB Ekobera, S.Nėries g. 83-60, LT- 06331 Vilnius. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba pirkėjo nurodytu adresu.
•    Jei prekei Pardavėjas suteikia komercines garantijas, komercinės garantijos pridedamos atskirame dokumente prie prekės. Komercinė garantija nevaržo ir neapriboja vartotojų teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę.
Prekių apmokėjimo ir pristatymo tvarka
•    Jei Pirkėjas už prekę moka Pardavėjui avansu visą prekės kainą per pasirinktą internetinį banką, prekės pristatymas reiškia, kad už prekę sumokėta – tokiu atveju Pirkėjas pasirašo atitinkamus dokumentus, patvirtinančius prekės gavimą. Už prekę mokant ne avansu, o grynaisiais pinigais pristatymo / atsiėmimo momentu, yra pasirašomi atitinkami dokumentai, patvirtinantys prekės gavimą ir pinigų už prekę sumokėjimo faktą.
•    Pardavėjas prekę pristato Pirkėjo nurodytu adresu šiais atvejais: (a) jeigu Pirkėjas prekę pirko telefonu; (b) jeigu Pirkėjas prekę pirko internetu.
•    Taip pat jei Pirkėjas prekę pirko internetu ir avansu sumokėjo visą prekės kainą per pasirinktą internetinį banką, prekė pristatoma, Pirkėjo pasirinkimu, arba Pirkėjo nurodytu adresu. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros užsakymo kainos. Visais atvejais Prekės pristatymo išlaidas (jeigu tokių išlaidų yra) apmoka Pirkėjas.
•    Prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkėjo užsakymo priėmimo dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip.
•    Perkant telefonu už prekę apmokama pavedimu arba grynaisiais pinigais, atsiimant užsakymą iš pristatymo tarnybos kurjerio.
Prekės pavadinimas ir pagrindinės savybės yra pateikiamos prekės naudojimo instrukcijoje, pridedamoje prie siuntos, ir / arba elektroninėje parduotuvėje.
Kilus klausimams, susisiekite telefonu 8 670 31996 arba elektroniniu paštu info@alfapak.lt.